De rol van affirmaties bij zelfvertrouwen

Negatieve gedachten spelen een rol bij zowel oorzaak als gevolg van een laag zelfvertrouwen. Affirmaties kunnen ons helpen om deze ineffectieve cirkel te doorbreken.

Voorbeeld van een affirmatie

Onze gedachten zijn altijd aanwezig, we zijn continu in gesprek met onszelf. Meestal is deze self-talk van negatieve aard: we bekritiseren en commentariëren zowel onszelf als ook anderen.

Ongeacht of we invloed op de omstandigheden hebben is er altijd een gedachte en vaak in de vorm van een oordeel in ons hoofd.  “Hoe kan ze nu zo’n jurk dragen?” “Wie denkt hij wel wie hij is?”, “Dit moet mij natuurlijk weer overkomen”, enzovoorts.

Affirmaties zijn het positief tegenovergestelde van deze negatieve self-talk. Ze kunnen ons helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Wat is de rol van affirmaties?

Intuïtief zeggen we vaak “wat je geeft, krijg je terug”, en zo werken affirmaties ook. We weten dat onze gedachten enorm krachtig zijn en onze ervaringen beïnvloeden. 

Onze gedachten weerspiegelen zich in ons gedrag.  Door te denken dat we iets niet aan kunnen, gaan we bepaalde uitdagingen uit de weg.

Hierdoor ontnemen we onszelf kansen: op een betere baan, een gelukkige relatie enzovoorts. We spreken dan van een selffulfilling prophecy: wat we voor ons zelf voorspeld hadden, komt dan ook uit.

In de sportwereld zien we het omgekeerde: we horen hoe een sprinter zich op een gouden medaille heeft voorbereid door maar één beeld voor ogen te houden: de gouden medaille. Dit is de essentie van positieve affirmaties.

Hoe kunnen we positieve affirmaties inzetten?

We kunnen affirmaties inzetten als een tegenmiddel tegen onze negatieve gedachten.  Om onze interne criticus stil te krijgen is het niet voldoende om de negatieve self-talk te stoppen. Er ontstaat daardoor een ruimte, die we weer aan moeten vullen.

Uit gewoonte zullen we snel weer een andere negatieve gedachte in de plaats willen zetten. In plaats daarvan bedenken we nu positieve affirmaties om de plek van onze belemmerende, beperkende gedachten in te nemen.

Dit is een essentiële stap om een positief beeld van jezelf te krijgen en blokkades op te lossen. Dit leidt tot een geweldige transformatie: je voelt je beter en krachtiger.

In plaats van jezelf weg te cijferen leer je op jezelf te vertrouwen. Je leert je natuurlijke talenten, die we allemaal hebben, te ontwikkelen.

Klinkt dit eenvoudig?

Dat is het niet! Negatieve gedachten zijn zeer sterk, en beheersen vaak ons leven. Er is een duidelijk, concreet stappenplan nodig om er van los te komen, en om met positieve affirmaties ons zelfvertrouwen te vergroten.

Bij mijn workshops gaan we daarom op de volgende manier te werk:

  • Wij kijken letterlijk in een spiegel: door spiegeloefeningen komen wij vrij snel bij diepe blokkades
  • Wij checken onze mentale filter: laten we positieve gedachten überhaupt toe?
  • Wij letten op en veranderen onze woordkeuzes. Ongemerkt uiten zich onze diepe, innerlijke belemmerende overtuigingen in onze manier van spreken.
  • Wij verwijderen de labels, die wij aan ons zelf en de mensen om ons heen gegeven hebben.
  • Door het loslaten van schuld: jezelf en de ander vergeven is een essentiële stap naar meer autonomie en zelfvertrouwen
  • Wij aanvaarden ons met al onze emoties, ook de negatieve

Door dit gestructureerd en in een groep aan te pakken, werken we aan positievere gedachten en daarmee aan een positiever zelfbeeld.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.


Keer terug van Affirmaties zelfvertrouwen naar Zeker jezelf


Click for English

Wordt het niet zweverig?

"Vooraf had ik de vrees dat je workshop wat zweverig zou worden, maar dat is absoluut niet waar."

Lees wat anderen zeggen over mijn diensten