Ons innerlijk kind en ons zelfvertrouwen

Wat is het innerlijk kind eigenlijk en waarom bepaald het mijn zelfvertrouwen?

Het innerlijk kind bestaat daadwerkelijk, hoewel niet letterlijk of in de vorm van een levende persoon. Maar psychologisch bekeken heeft iedereen van ons een innerlijk kind: het is een onbewuste, innerlijke, sterke kracht die van grote invloed is op al ons doen en laten: ons denken, voelen en handelen.  Deze kracht is van grote invloed op ons zelfvertrouwen.

Als volwassenen staan wij er niet bij stil, maar het kind dat wij ooit waren blijft steeds in ons bestaan, met al zijn kind-kwaliteiten: onschuldige speelsheid, sensitiviteit, kwetsbaarheid en verlangen naar liefde, acceptatie en geborgenheid. Ook onze pijn en angsten, trauma’s en woede zijn in het innerlijk kind op geslagen. 

Terwijl wij ouder worden denken wij deze kindsdelen van ons achter ons te kunnen laten. Ze blijken niet meer nodig en in de volwassenen wereld soms ook niet wenselijk. We ontkennen, negeren en vergeten het innerlijk kind. Dat is jammer, want juist door het verloochenen van dit essentiële onderdeel kan geen echt zelfvertrouwen groeien en  ontstaan juist zo veel moeilijkheden in ons leven. 

Volgroeid zijn betekend niet automatisch: volwassen zijn

Biologisch worden wij allemaal ouder. Ieder seconde van ons leven veranderen onze cellen en “groeien” wij. Maar ouder en volgroeid zijn is psychologisch gezien niet vanzelfsprekend gelijk aan volwassen zijn. Echt volwassen zijn betekend het erkennen, aanvaarden en accepteren  van het innerlijk kind. Het betekend verantwoordelijkheid voor dit deel van onszelf willen nemen en liefdevol voor het innerlijk kind willen zorgen.

Het idee, dat we trauma, pijn, teleurstelling en kwetsingen achter ons laten op weg naar volwassenen zijn is een illusie. We dragen, net zo als gelukkige herinneringen, ook de kwetsende ervaringen steeds met ons mee. Zolang wij geen contact met ons innerlijk kind maken, blijven deze ervaringen een bron van moeilijkheden in ons leven. Wij blijven zoeken naar de acceptatie en validation: wij verwachten van anderen, dat zij ons liefde, waardering en het zelfvertrouwen geven, dat het innerlijk kind zo mist.

“Wat in de kinderjaren

het harte boeit en tooit

blijft eeuwig in geheugen

en men vergeet het nooit.” (Virginia Loveling)


Zich nooit “goed genoeg” voelen

Als zogenaamde 'volwassenen' worden wij onbewust steeds door ons innerlijk kind beïnvloed. Wat wij denken losgelaten te hebben, controleert in werkelijkheid  al ons voelen, denken en handelen.

Als schaamte, schuld, woede, jalousie of andere onprettige emoties in ons opkoment, is het vaak het innerlijke kind dat om aandacht, erkenning en bevestiging schreeuwt. 

Als onze relaties keer op keer stuk lopen, wij problemen op ons werk ervaren, de financiën maar moeilijk blijven, het contact met familie steeds onder spanning verloopt: het innerlijk kind zoekt bevestiging van zijn bestaan en wil niet langer opgesloten, verstopt, opgewaardeerd zijn. 

In die zin kan men het innerlijk kind met een ‘echt’ kind vergelijken: ieder kind wil onvoorwaardelijk geaccepteerd worden, heeft aandacht voor zijn gevoelens en waardering nodig. Zonder deze bevestiging (=validation), verkommert het kind en kan zijn zelfbewustzijn niet ontplooien. Zonder de liefdevolle zorg van een beschermende ouder voelt het kind zich bang en verloren en groeit op met het gevoel van minderwaardigheid en voelt zich 'nooit goed genoeg'.

Psychologisch volwassen worden is een proces die ermee begint, het eigen innerlijk kind te erkennen. Pas als men echt bereid is om de verbroken verbinding met het innerlijke kind te herstellen, volgen de nodige stappen om weer 'heel' te worden. 

Hoe wordt ik een liefdevol, verantwoordelijke ouder voor mijn innerlijk kind?

Ons innerlijk kind is het gedeelde van ons, dat vaak over de jaren heen verstopt en opgesloten zat. Het is een plek waar wij ons oude pijn, schaamte en angsten verborgen houden. Wij ontkennen, overspelen, maskeren deze gevoelens want…wie interesseert het allemaal? Misschien zijn wij nooit door onze ouders/verzorgers in deze gevoelens aanvaard, heeft men ons uitgelachen of als ondankbaar beschuldigd. Het resultaat is een gevoel van minderwaarde en 'nooit goed genoeg zijn'. 

Wordt jou eigen liefdevolle ouder

Een liefdevol ouder benadert het kind met sensitiviteit en empathie. Een liefdevolle ouder zou het kind nooit beschamen of straffen voor zijn angsten en zorgen. Een liefdevolle ouder zou verantwoording voor zijn kind willen nemen, het in de arm sluiten om te troosten en beschermen als het kind erom vraagt. Dat betekend wederom dat een liefdevolle ouder het kind vraagt wat het voelt, wat zijn angsten, zorgen en dromen zijn.

Deze liefdevolle ouderrol kunnen wij zelf voor ons innerlijk kind overnemen. Maar omdat wij daarbij zowel ouder als kind zijn, komt er soms weerstand op en worden wij door de herinneringen aan een pijnlijk verleden overspoeld. 

Om zich met het innerlijk kind te verbinden, moeten wij het verleden eerst loslaten. Dat klinkt misschien tegenstrijdig omdat wij juist de oude pijn willen genezen. Loslaten betekend in deze zin het accepteren dat het verleden niet meer te veranderen is. 

Ook stoppen wij met het zoeken en benoemen van de ‘schuldigen’. Wij nemen vanaf nu de verantwoording en worden zelf de liefdevolle volwassene, die wij toen nodig hadden. Ook verwachten wij niet langer van onze partner, baas, ouders of kinderen dat zij onze behoeftes herkennen en bevredigen. Wij gaan zelf op zoek naar wat wij nodig hebben om gelukkig te worden. 

In mijn workshops sta ik altijd stil bij het verbinden met ons innerlijk kind en leren wij hoe wij stapsgewijs liefdevolle ouders voor ons innerlijk kind  kunnen worden.

"...een liefdevolle ouder zou het kind altijd in zijn armen sluiten om te troosten en beschermen..." Klik hier voor een filmpje over het ontstaan van het schilderij "The mother" van Mandy van Goeije.Click for English

Wordt het niet zweverig?

"Vooraf had ik de vrees dat je workshop wat zweverig zou worden, maar dat is absoluut niet waar."

Lees wat anderen zeggen over mijn diensten